Przygotuj poprawnie CV po angielsku

CV po angielsku

CV to skrót od curriculum vitae. Ta łacińska nazwa oznacza życiorys zawodowy. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który każdy dorosły człowiek powinien opracować po to, by swobodnie korzystać z niego podczas poszukiwania pracy. Współcześnie, kiedy coraz więcej osób poszukuje zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym, CV w angielskim to podstawa, jeżeli ubiegamy się o stanowisko, na którym praca będzie wykonywana w międzynarodowym środowisku, a znajomość języka obcego będzie kluczowa. Wtedy curriculum vitae koniecznie należy sporządzić po angielsku.

Spis treści

CV w języku angielskim

Curriculum vitae jest dokumentem, którego tworzenie bardzo często trenują już uczniowie szkół ponadpodstawowych. To zupełnie zrozumiałe, ponieważ na tym etapie życia praca zawodowa nie jest już tylko odległą perspektywą, a coraz bardziej realnym etapem. Warto od początku trenować sporządzanie CV po angielsku. Dzięki temu nabierze się wprawy w formułowaniu życiorysu zawodowego w języku obcym, co pozwoli w przyszłości z łatwością aktualizować swoje CV. Jedną z najważniejszych kwestii jest wychwycenie różnic, które pojawiają się w CV w języku angielskim, natomiast nie pojawiają się w dokumencie w języku polskim. Mowa tutaj na przykład o tak zwanej stopce, w której zwykle zawiera się informacje dotyczące na przykład wieku, płci, stanu cywilnego. Okazuje się, że w CV w języku angielskim takich informacji z reguły w ogóle się nie umieszcza, a w stopce znajduje się imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mailowy, który służy do kontaktu. Informacje dotyczące płci czy stanu cywilnego uznawane są za te, które mogą dyskryminować, w jakiś sposób wpływać na proces rekrutacji, stąd też w dokumencie anglojęzycznym są one pomijane.

Siła referencji

Dokument w języku angielskim w mocnym stopniu nasycony jest informacjami, które mogą zweryfikować dane dotyczące doświadczenia zawodowego kandydata. Dlatego w tej wersji umieszcza się nie tylko doświadczenie zawodowe i informacje o firmach lub instytucjach, w których się pracowało, ale również dane kontaktowe do osób, które mogą potwierdzić referencje. To bardzo istotne, ponieważ to właśnie poprzedni przełożeni, ale też współpracownicy mogą zaświadczyć o kandydacie, jego doświadczeniu, a także predyspozycjach pozwalających na podjęcie nowej pracy. Dlatego też informacje te są tak istotne w CV po angielsku.

Zdjęcie w anglojęzycznym CV

W CV w języku polskim zdjęcie przedstawiające najczęściej górną część sylwetki to bardzo ważny element, bez którego trudno wyobrazić sobie sporządzanie tego dokumentu. W ostatnich latach coraz popularniejsze są zdjęcia biznesowe do CV, które powstały podczas profesjonalnych sesji u fotografa. Jeżeli chodzi o CV w języku angielskim, nie umieszcza się w nim zdjęcia. Podobnie jak w przypadku informacji na temat wieku czy stanu cywilnego lub płci, fotografie również mogą być uznawane za element, który może dyskryminować. Dlatego też lepiej zrezygnować ze zdjęcia w dokumencie curriculum vitae.

Można natomiast swoją fotografię załączyć na portalach, które skupiają profesjonalistów z branży i również służą do promowania siebie wśród pracodawców. Mowa tutaj na przykład o portalu LinkedIn, w którym zamieszczenie swojego zdjęcia jest jak najbardziej w porządku. Warto pamiętać o różnicach, aby dokument sporządzony był nie tylko zgodnie z normami i zasadami obowiązującymi w zagranicznych korporacjach, ale również zgodnie z zasadami prawa. W polskojęzycznym dokumencie powinna znaleźć się klauzula dotycząca regulacji prawnych, jeżeli chodzi o dokument anglojęzyczny, nie jest to wymagane.