Jak zostać sygnalistą? Co musisz wiedzieć? Sprawdzamy!

Sygnalistą może zostać każda osoba posiadająca informacje dotyczące naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą. Tzn. jeżeli jesteś lub byłeś pracownikiem, kandydatem do pracy, stażystą, wolontariuszem, udziałowcem, dostawcą, usługodawcą itp. i posiadasz wiedzę na temat nieprawidłowości możesz zgłosić to wykorzystując dostępne możliwości. Może to być kanał wewnętrzny udostępniony przez podmiot prawny. Jak również kanał zewnętrzny przygotowany w ramach działania organów właściwych, czyli określonych podmiotów publicznych. Trzecia możliwość to publiczne ujawnienie naruszenia.

Który z dostępnych kanałów powinienem wybrać?

Jeżeli podmiot, z którym jesteś związany w kontekście pracy udostępnił kanał zgłoszeń wewnętrznych, pierwszy wybór właśnie powinien paść na ten sposób zgłoszenia nieprawidłowości. Niektórzy pracodawcy ze względu na ilość zatrudnionych pracowników nie muszą tworzyć rozwiązań dla sygnalistów i nie udostępniają kanału przyjmowania zgłoszeń. Może zdarzyć się tak, że taki kanał wewnętrzny jest dostępny, ale obawiasz się zgłosić naruszenia z powodu spodziewanych działań odwetowych. Wtedy warto zajrzeć na stronę internetową Rzecznika Praw Obywatelskich, który w Polsce będzie zajmował się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów i tam dowiedzieć się w jaki sposób postąpić. Delegowani pracownicy RPO będą przyjmowali zgłoszenia i przekazywali do innych organów publicznych, którzy będą rozpatrywały zgłoszenia i wykonywały działania następcze. Z taką informacją można zwrócić się również do samych wyznaczonych organów publicznych. W ostateczności informację o nieprawidłowości należy ujawnić publicznie.

Czy jestem bezpieczny jako sygnalista?

To podmiot przyjmujący zgłoszenia musi wdrożyć taki system, aby sygnalista czuł się bezpieczny. Dane osobowe sygnalisty powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych, o czym więcej https://sygnalista24.info/sygnalista-kto-to/. Również dane wskazane w przekazanej informacji powinny być chronione. Żadnych działań odwetowych nie powinny też doświadczyć osoby bliskie sygnaliści i osoby pomagające mu w zgłoszeniu. Ze względu na to, że za brak skutecznie działającego systemu przyjmowania zgłoszeń, za ujawnienie danych osobowych, za działanie odwetowe stosowane wobec sygnalisty grożą kary, można się spodziewać, że podmioty dopełnią wszelkich starań, aby odpowiednio chronić sygnalistów.