Numerologia – Mistrzowskie Liczby 11, 22, 33 i 44

numerologia

Numerologia. Osoba urodzona pod wpływem wibracji Liczby Mistrzowskiej stoi na wyższym szczeblu ewolucji duchowej, ponieważ jej dusza przeszła na swej drodze ewolucji przez wiele doświadczeń ziemskich i karmicznych. Obdarzona jest wyższą świadomością i wewnętrznym światłem, dzięki którym rozumie, że prawdziwym celem w życiu jest doskonalenie wnętrza oraz służenie bliźnim. 

Numerologia – Mistrzowskie Liczby 11, 22, 33 i 44

Posiadają oni często dar jasnowidzenia. Potrafią wychwycić prawdziwą „esencję” Wszechświata: prawa i zasady nim rządzące. To wewnętrzne światło i zrozumienie czyni z nich prawdziwych wizjonerów, jednostki oświecone i natchnione. Ich obowiązkiem jest ukazywanie bliźnim owej „złotej ścieżki”, prowadzącej do najwyższej doskonałości i zrozumienia istoty bytu. Na swoim własnym przykładzie, powinny zachęcać innych do pracy nad sobą i swoim rozwojem duchowym oraz osiągnięciem wewnętrznego bogactwa.

Charakterystyka Wibracji Mistrzowskich przedstawia się w następujący sposób:

Numerologiczne 11 i 33: Są kreatywne. Posiadają wybitne zdolności artystyczne i twórcze, dzięki którym osoby o tych wibracjach są zdolne do tworzenia pięknych i niezwykłych rzeczy. Poświęcają się całym sobą – „duszą i ciałem”, służbie bliźnim. Góruje nad nimi potrzeba rozwoju duchowego.

Numerologiczne 22 i 44: Posiadają doskonałą umiejętność panowania nad samym sobą oraz sytuacjami pojawiającymi się w świecie zewnętrznym. Mają nadzwyczajną energię. Zdyscyplinowanie i wewnętrzny porządek pomagają im osiągnąć wysokie stanowiska, dzięki czemu mogą swobodnie realizować swój podstawowy cel w życiu: doskonalenie i ulepszanie świata. Wpływy, fortuna i władza to ich domena.

Jednak osoby z Wibracjami Mistrzowskimi często żyją w ogromnym napięciu nerwowym i stresie, co może doprowadzić je do utraty równowagi psychicznej. Wówczas aktywują się negatywne aspekty poszczególnych wibracji, a osoby te stają się aroganckie, próżne i wyniosłe. Ciężko im zaakceptować rzeczywistość, w której żyją. Starają się zagłuszyć swój wewnętrzny głos przypominający im o zobowiązaniach wobec siebie samych i reszcie świata. Pozwalają, aby władza, pieniądze i sława stały się ich głównym celem. Zapominają przy tym, że dla nich dobra materialne nie powinny mieć znaczenia, gdyż nigdy nie przyniosą im szczęścia.

Osoba urodzona pod wpływem Mistrzowskiej Wibracji, jeśli czuje, że nie będzie w stanie sprostać swoim zobowiązaniom i wymogom Wibracji Wyższej, to może wybrać życie i przeznaczenie dostosowane do wibracji jej cyfry podstawowej. W takim przypadku powinna przeczytać i kierować się tym, co odnosi się do odpowiedniej Wibracji Podstawowej, np. dla mistrzowskiej 11 będzie to 2 (1+1); dla mistrzowskiej 22 – cyfra 4 (2+2), itd.

Więcej na temat Wibracji Cyfr Podstawowych znajdziesz tu:
Numerologia – portret numerologiczny oraz jak obliczyć swoją liczbę urodzeniową

# Numerologiczna 11

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji stoją wobec ogromnego wyzwania, jakim jest postępowanie zgodnie z najbardziej surowymi i wzniosłymi zasadami etyczno-moralnymi. Zawsze powinny pamiętać, że ich życie ma być służbą na rzecz ludzkości.

Czuć od niej moc i siłę, których nie można zobaczyć oczami. Jest obdarzona nieprzeciętną intuicją, dlatego niewiele się przed nią ukryje.

Jest obdarzona wspaniałym, bystrym umysłem, refleksem oraz jasnością myślenia. Ma silnie rozwinięty zmysł wyobraźni. To przeważnie silne osoby, pełne inteligencji. Szlachetne, odważne i współczujące. Są wrażliwe i potrafią z łatwością szybko odkryć, co trapi drugiego człowieka. Empatia i intuicja to bardzo charakterystyczne cechy numerologicznych Jedenastek, które wiedzą, czym są ideały, współczucie i humanitaryzm.

Jedenastka jest bardzo uduchowiona, spełniona – zostaje mistrzem. Posiada całą gamę cech i zdolności, które są niezbędne do bardzo subtelnego postrzegania świata. Intuicja, inteligencja, empatia, wrażliwość, różne talenty – to wszystko sprawia, że jest wyjątkowa. Jest posiadającym świetną intuicję wizjonerem. W pozytywnej wibracji, jej ścieżka to droga natchnienia, ideału, oryginalności i polotu, a przede wszystkim pracy dla dobra społeczeństwa. Powinna się ona dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirować innych, dlatego też ma zdolność odkrywania tajemnic życia.

Są z natury pozytywne i pełne miłości. Kochają być wśród ludzi. Są również bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują wiele ciepła i miłości oraz akceptacji. Same są cierpliwe i dociekliwe, jeżeli chodzi o dociekanie prawdy oraz zdobywanie wiedzy. Potrafią być bardzo czułe i troskliwe, ale są również gotowe, aby stanowczo zawalczyć o to, czego pragną, są przy tym zahartowane i nieustępliwe. Jednak nieobce jest im poświęcanie się dla dobra innych.

Jedenasta jest również odważna i pełna energii. Nie brakuje jej także oryginalności. Ma silne zdolności przywódcze, lecz powinna uważać aby wykorzystywać te wysokie i silne wibracje tylko w słusznej sprawie. Świetnie się sprawdzi w roli wychowawcy lub nauczyciela, ponieważ posiada talent do przekazywania wiedzy. Potrafi dostrzec to, czego inni nie są w stanie dostrzec. Może stać się prekursorem, który wyprzedzi swoją epokę. Ta wibracja słynie ze swojego artyzmu, niejednoznacznego postrzegania rzeczywistości i dość specyficznego charakteru, co powoduje, że jest pożądana w każdym.

Jedenastka powinna uważać, aby jej oryginalność i indywidualizm nie przerodziły się w odrealnienie i ekscentryzm. Nawet jeśli nie korzysta ze swoich zdolności, to wciąż jest obdarzona wyjątkową intuicją. Posiada szerszy dostęp do wiedzy o człowieku i świecie.

Kobieta Jedenastka ma w sobie wiele siły i odwagi oraz bezkompromisowości mężczyzny. Natomiast mężczyzna Jedenastka cechuje się delikatnością i wrażliwością kobiety. Jedenastka jest wierna i lojalna jako partner. Trzyma się ściśle swoich zasad i zasad moralnych, prezentując tym samym, że można wieść prawe i etyczne życie. Na swoim przykładzie pokazuje innym, aby żyli w zgodzie z najwyższymi nakazami moralnymi.

Mistrzostwo wymaga jednak od niej zachowania samokontroli oraz świadomości wiecznego ucznia. Postępowania w zgodzie z własnymi poglądami oraz systemem wartości. Wizjonerstwo, inspiracja i praca dla ludzkości powinny być jej głównymi celami. Wibracja tej liczby przynosi szczególne zdolności w dziedzinie dyplomacji oraz negocjacji. Warto pamiętać, że praca Jedenastki wymaga wysoko rozwiniętej etyki wewnętrznej. Jeśli będzie się ona kierować egoizmem, to szybko spadnie na sam dół, aby w ten sposób nauczyć się szacunku dla innych ludzi.

Negatywna strona Mistrzowskiej JEDENASTKI

Jedenastka bywa nerwowa, egoistyczna, a także żądna władzy. Musi uczyć się jak zapanować nad ogromnym ego, a także rezygnować ze zbyt wybujałych ambicji. Ma nauczyć się dialogu, a nie manipulacji, ale przede wszystkim nie powinna wykorzystywać swoich zdolności w osiągnięciu celów materialnych. Mimo iż posiada dużą odporność psychiczną, nieobce są jej stany depresyjne. Negatywna Jedenastka może wpaść w trudne napięcia nerwowe i stany emocjonalne. Musi znaleźć dla siebie czas na relaks i odpoczynek.

Jedenastki mają również tendencję do odrywania się od rzeczywistości. Powinny skupić się na tym, aby ukorzeniać się w świecie realnym i przekuwać wspaniałe idee w rzeczywistość. Osoby o tej wibracji powinny bacznie obserwować swoje emocje, czy ich „humory” nie mają w sobie, niewynikających ze świata zewnętrznego, elementów autodestrukcyjnych.

Osoby z nadmiarem Jedenastki często miewają problemy z podejmowaniem decyzji. Nie są w stanie same określić jakie są i nierzadko bywa tak, że mogą być pełnymi ideałów altruistami, bądź wręcz przeciwnie nikczemnymi egoistami, dbającymi jedynie o własne interesy.

W negatywnej wibracji mogą one mieć zbyt wysokie mniemanie o sobie i często będą oczekiwać potwierdzenia od innych ludzi o ich wspaniałości. Jeśli usłyszą takie pochwały, to mogą się nimi „zachłysnąć”, zapominając, że sława i prestiż bywają bardzo kruche. Jeżeli jednak nie otrzymają potwierdzenia o swojej wyjątkowości od innych, to mogą mieć one tendencję do załamań, przygnębienia, wątpienia w sens swojej pracy, życia, co może kończyć się nawet stanami depresyjnymi.

Bywają nerwowe i zamknięte w sobie, co bardzo utrudnia prawdziwe poznanie ich i docenienie wielu ich zalet. Zdarza się u nich również chorobliwa nieśmiałość. Mają silne poczucie wyjątkowości, jednak boją się jednocześnie negatywnej oceny innych lub swojej porażki. Niezdecydowanie i wahania nastrojów to ich cechy charakterystyczne.

Podliczby Mistrzowskiej JEDENASTKI

  • 29/11 – niesie za sobą spirytualną moc

2 – pokój, miłość, współpraca, charyzma, a także zdolności doskonałego mówcy
9 – humanitaryzm oraz praca dla całej ludzkości

29/11 posiadają w sobie talenty, które mogą wykorzystywać dla ich własnych sukcesów i wzbogacenia się, ale wybierają raczej zwyczajne życie w służbie dla ludzkości. 29/11 jest też numerem, które cechuje cierpienie i wielkie testy, numer zwany również „karmą Hioba”, ich ciężki, życiowy test wynosi je bardzo wysoko duchowo.

Negatywne wartości: Są pełne dumy i egoizmu. Szukają bogactwa i sukcesów. Często samolubne. Ciężko z nimi współpracować. Mają bardzo nerwową energię.

  • 38/11 – najbardziej potężna ze wszystkich Jedenastek, obdarzona „darem wizjonerstwa”

3 – twórcza i towarzyska, atrakcyjna, umie wyjść naprzód, doskonały mówca
8 – przywódca i dobry sędzia, praktyczna, dobra organizacja

Kiedy jest pozytywna, wnosi wiele światła. Ambitna, wspaniali twórcy. Są towarzyscy i bywają wspaniałymi przyjaciółmi. Odnoszą sukcesy na wszystkich polach – zarówno materialnym, jak i duchowym. Potrafią żyć w harmonii z podświadomością i nadświadomością. Często są pisarzami i poetami. Posiadają wiele spirytualnych talentów. Łatwo osiągają sukces w swoim życiu.

Negatywne wartości: Gonią za sławą i bogactwem. Bywają zbyt dumne. Lubią wtrącać się w życie innych. Cenią sobie przyjemności. Takie wartości spychają ich ducha na dalszy plan, ale 38/11 szybko to zauważają i starają się poprawić swoje pomyłki.

  • 47/11 – posiada „wewnętrzna mądrość osiągniętą przez samodyscyplinę”

4 – uczciwa i odpowiedzialna, jest dobrym organizatorem, utrzymuje stare tradycje
7 – mistyczna, analityczna, posiada wewnętrzna mądrość

Są autorytetem dla innych. Mają charyzmę i są dobrym mediatorami. Głęboko mistyczne. Posiadają silną potrzebę zapotrzebowania wiedzy oraz rozwoju duchowości.

Negatywne wartości: Szybko popadają w nałogi. Budują iluzje. Są pełne obaw. Często gonią za bogactwami. Magnetyczną energią uwodzą inne osoby dla własnej przyjemności.

# Numerologiczna 22

To jedna z najsilniejszych wibracji jakie znamy. Noszą w sobie ogromny potencjał energii. Są istnym centrum energetycznym. Siła, jaką posiadają, najczęściej kierowana jest na realizowanie celów materialnych.

Potrafi sprawnie realizować swoje cele na polu materialnym. Posiada inteligencję i inspirację taką jaka występuje u Jedenastek, z tą różnicą, że bez problemów potrafi realizować swoje plany na planie rzeczywistości. Jest w stanie osiągnąć niemal każdy wyznaczony sobie cel. To budowniczy i realizatorzy. Dzięki tym umiejętnością są zdolne sprostać każdemu wyzwaniu i zamknięciu go w zamierzonej formie.

Są to osoby pracowite, szczere, uczciwe, pomysłowe i żywiołowe. Cechuje je inteligencja i błyskotliwość. Bywają jednak cechuje chłodne i zdystansowane. Ich życie często obfituje w napięcia i może przypominać walkę, która prowadzona jest dla dobra ogółu. Jej celem jest tworzenie oraz konstruowanie, co często wymaga od niej ogromnego zaangażowania. Osoby tej wibracji powinny unikać przepracowania, które może je doprowadzić do rozchwiania emocjonalnego i ogólnego rozdrażnienia.

Najważniejszą dla nich lekcją jest to aby zauważać innych. Zrozumieć ich, dawać i dzielić się. Powinny nauczyć się tworzenia na szerszą skalę z myślą o ludzkości. Dodatkowo powinny pracować nad sobą. Nad swoimi emocjami. Okazywać więcej czułości i poświęcać więcej uwagi najbliższym. Ważne jest, aby potrafiły się zrelaksować i odpoczywać, wyłączyć się. Nadrzędnym celem Dwudziestek-dwójek jest praca, której oddają się zawsze z pełnym zaangażowaniem. Nie posiadają w swoim słowników słów typu „później”, „porażka”, czy też „zmęczenie”. Sukcesy, które osiągają zawdzięczają swojej ciężkiej pracy. Są odpowiedzialne, ambitne i zdyscyplinowane.

Ta liczba związana jest z tworzeniem stabilnych struktur. Wiedzą oraz doświadczeniem. Osoby posiadające ją w swoim portrecie są mistrzami działania, który do mistrzostwa opanował umiejętności Czwórki, a dodatkowo realizuje idee Jedenastki.

Dwudziestka-dwójka powinna pamiętać, aby wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie tylko dla dobra ludzkości. W przeciwnym razie uwidocznią się wszystkie negatywne cechy Czwórki i taka osoba stanie się skłonna do reakcji nerwicowych lub zacznie cierpieć na nerwicę.

Dwadzieścia dwa jest liczbą perfekcji, która powstała z połączenia dwóch jedenastek, oznaczających ducha oraz dążenie do wyższych ideałów.  Ogólnie mówiąc ta liczba oznacza władzę nad materią, która podlega wyższym celom duchowym.

Dwudziestki-dwójki posiadają dużo siły i energii, kierunkowane na realizację celów materialnych. Jest budowniczym. Architektem, który dąży do władzy nad materią. Jej zadaniem jest tworzyć oraz pracować dla dobra ogółu. Służyć wyższym ideałom. Cechuje je kreatywność, perspektywiczne myślenie, rozmach, pomysłowość, witalność oraz umiejętność tworzenia dalekosiężnych planów i wielkich, realnych projektów. Są w stanie wiele wiele i nie istnieje dla nich cel, którego nie byłyby w stanie osiągnąć, ponieważ z łatwością pokonują różne przeszkody.

To człowiek sukcesu, który jeżeli chce, może zatriumfować w każdej dziedzinie, którą wybierze, nie tracąc przy tym z oczu rozwoju duchowego. Działa ona po to, aby osiągnąć sukces. Jej największym motywem jest przyczynić się do polepszenia sytuacji całej ludzkości. Pchnąć na przód rozwój.

Podobnie jak mistrzowska Czterdziestka-czwórka, jest ona w stanie pogodzić swoje dążenie do władzy, bogactwa i sławy,  z takimi cechami jak altruizm, wielkoduszność i współczucie. Podobnie jak Jedenastka, umie znaleźć rozwiązanie dla trudności, które wydają się nie do przejścia, tyle, że w sposób praktyczny i bardzo konkretny.

Muszą pamiętać o tym, że urodziły się po to, aby tworzyć, pracować i dążyć do realizacji szczytnych celów. To powoduje, że stoją one mocno na ziemi oraz, że są w stanie tworzyć wielkie, realne plany. Ich talent i geniusz nie powinien być marnowany, ani zużywany na błahe sprawy. Powinna ona sobie szybko uświadomić, że ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby przyczynić się do zbudowania lepszego świata. Obdarzona jest talentem do zarządzania, a także charyzmą. Ma wielką okazję, aby polepszyć swoją sytuację materialną oraz zdobyć władzę i wdrapać się na szczyt drabiny społecznej.

Negatywna strona Mistrzowskiej DWUDZIESTKI-DWÓJKI

Dwudziestka-dwójka realizująca się w negatywny sposób ma wybujałe plany i ambicje, które przekraczają jej możliwości. Staje się wówczas nieczuła, despotyczna i obojętna na cudzą krzywdę. Narusza reguły panujące w społeczeństwie. Myli miłość z nienawiścią. Staje się ona samolubna i nie słucha nikogo. Takie postępowanie niszczy je i prowadzi do głębokich stanów depresyjnych, a nawet chorób psychicznych.

Od negatywnej strony staje się ona osobą skąpą i egoistyczną. Potrafiącą zniszczyć kogoś, aby przywłaszczyć sobie to co posiada, tylko po to, aby zabezpieczyć sobie lepszy byt. Nie kończy się to dla niej dobrze, ponieważ wibracje mistrzowskie zobowiązują do szczególnych postaw. Jeżeli więc Dwudziestka-dwójka oszuka kogoś, bądź okradnie, to takie postępowanie zemści się boleśnie na niej. Wszystko, co zbudowała kierując się takim postępowaniem, będzie bardzo nietrwałe. Jej wibracja mistrzowska wymaga od niej etycznego i nieskazitelnego podejścia oraz charakteru, a moc jaką ona obdarza przynosi możliwość zdobycia każdego szczytu. Dwie dwójki w tej liczbie oznaczają, że tyle ile włożysz, tyle wyciągniesz – równowaga musi być zachowana.

Dwudziestki-dwójki są często tak bardzo zaabsorbowane swoją pracą i dążeniem do swoich celów, że nieświadomie zaniedbują swoich partnerów oraz ich potrzeby emocjonalne.

Negatywnie wibrująca Dwudziestka-dwójka niechętnie dzieli się dobrami materialnymi, pomysłami oraz swoim sukcesem. Jeśli jednak spełni zobowiązanie dzielenia się, to uzyska ona siłę do zamykania w formie osiągniętego przez nią zysku. Skorzysta na tym nie tylko ona, ale i inni.

Warto pamiętać, że ta mistrzowska liczba, mimo iż jest wyższą wibracją duchową, to jednak spełnia się właśnie poprzez materię. Ma ona niezwykły dar do nadawania kształtów pomysłom, które wymyślili inni. Negatywnie realizująca się Dwudziestka-dwójka może często zbyt mocno przywiązywać się do materii i własnych osiągnięć, co w znaczny sposób zmniejszy jej mistrzowski potencjał.

Wibracja tej liczby obdarza nas olbrzymią mocą w działaniu. Dzięki niej potrafimy doprowadzić pomyślnie do końca, nawet najbardziej beznadziejne sprawy. Jednak w negatywnej wibracji może ona doprowadzić do niepewności oraz rozbicia. Wibracja ta, jeżeli jest używana dla dobra ogółu, wyraża genialną twórczość. Jednak jeżeli będzie używana z egoistycznych pobudek – będzie oznaczać całkowitą destrukcję, która może doprowadzić do depresji, a nawet szaleństwa.

# Numerologiczna 33

Wibracja tej liczby odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. Miłość ta jest równoznaczna z oddaniem, poświęceniem się i współodczuwaniem. Jest to miłość, która budzi pragnienie służenia najwyższym ideałom oraz nie waha się poświęcić wszystkiego w ich obronie.

Trzydziestka-trójka powinna dążyć do poznania siebie, a następnie do przekazywania swojej wiedzy i uniwersalnych praw. Powinna być naprawdę odpowiedzialna za samą siebie oraz za innych. Jej najważniejszą lekcją jest nauka cierpliwości. Aby mogła realizować swoje mistrzowskie powołanie, konieczne jest postępowanie zgodnie z wewnętrzną etyką oraz posiadanym systemem wartości oraz kontrolowanie swoich emocji, uszanowanie woli i decyzji innych ludzi, a także posiadanie świadomości bycia wiecznym uczniem. Warto zauważyć, że często z powodu braku kontroli nad emocjami dochodzi ona do postawy Przewodnika Duchowego – Nauczyciela.

Etyka wewnętrzna, która jest jej niezbędna do wykonania założeń mistrzostwa, wymaga od niej: zachowania zgodnego z posiadanym systemem wartości, poszanowania wolnej woli innych, kontroli oraz zdolności komunikowania się ze swoimi emocjami oraz świadomości wiecznego ucznia.

Liczba ta jest stworzona z dwóch trójek, które cechuje miłość, radość z życia oraz czar i urok osobisty. Z Trzydziestki-trójki emanuje serdeczność, czułość, przyjaźń, opiekuńczość a także poczucie szczęścia, kultura, inteligencja oraz wyobraźnia. Jest to wibracja, która służy przekazywaniu wyższych wartości duchowych oraz kreowaniu wiary, nadziei i miłości. Mistrzostwo tej liczby jest powołane do pracy dla ludzkości, aby nauczać ją poprzez słowo etyki wewnętrznej oraz uniwersalnych zasad. Słowo, które inicjuje zmianę w ludzkich sercach poprzez rozum. Jest to kapłaństwo związane z odpowiedzialnością oraz komunikacją. Liczba ta określa, świadomego swego potencjału, mistrza oraz przewodnika i nauczyciela burzącego wszelkie dogmaty.

Trzydziestka-trójka uosabia uniwersalną miłość. Mistrzostwo tej liczby dotyczy wewnętrznego kapłaństwa, które dzięki postępowaniu i zachowywaniu wartości etyki wewnętrznej, prowadzi nas swoim własnym, wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Realizująca się pozytywnie Trzydziestka-trójka staje się oddanym i tolerancyjnym mistrzem, nauczycielem oraz przewodnikiem. Spełniona, jest świadoma swojego ciała, ducha oraz powołania. Natomiast z jej słów i czynów płynie głęboka mądrość, wiedza oraz współczucie, których powinny się od niej uczyć inne wibracje. Numerologiczna Trzydziestka-trójka powinna mieć w sobie świadomość ciągłej nauki oraz bycia wiecznym uczniem.

Charakteryzuje się ona wysoko rozwiniętą etyką wewnętrzną. Jej życie powinno być naznaczone pracą dla ludzkości. Jednak może ona realizować się na poziomie wibracji Szóstki – jest to kwestia jej osobistego wyboru. Trzydziestki-trójki emanują łagodnością i bardzo często posiadają twórcze talenty artystyczne. Ich wrażliwość, delikatność i emocjonalność często sprawia, że niełatwo im się odnaleźć w świecie pozbawionym empatii.

Są niszczycielami systemów oraz struktur. Powołani do ustanawiania zmian oraz przekazywania praw uniwersalnych i miłości. Jednak ta wibracja realizuje się w pełni tylko wtedy, kiedy osoba nią obdarzona zdaje sobie sprawę ze swojego powołania. Wtedy taka osoba może żyć etycznie i ćwiczyć swoją dyscyplinę wewnętrzną.

Osoby o tej wibracji często stoją przed wyborem podążania ścieżką rozwoju duchowego, lub też „zwyczajnego życie” – dążąc tylko do bogactwa i spełnienia. Ale czy da im to wtedy szczęście? Obecność liczby mistrzowskiej informuje o tym, że osoba posiada dużą mądrość oraz wiedzę teozoficzną, czy więc nie szkoda, aby nie była ona przekazywana dalej innym? W końcu mistrzowie schodzą na Ziemię po to, aby uczyć innych ludzi praktyk duchowych oraz przekazywać swoją wiedzę, która wpływa na rozwój nauki, polityki, medycyny, czy też religii. Trzydziestka-trójka jest powołana, aby dzielić się uniwersalną miłością oraz harmonią.

Często uważa się, że Trzydziestka-trójka ma duże problemy w ułożeniu sobie swojego życia prywatnego, bo mistrz jest powołany do pomocy innym. Faktycznie zdarza się, że ta wibracja nas „odciąga”. Dodatkowo potrafi również powodować problemy w ułożeniu sobie swojego życia emocjonalnego, ponieważ problemy innych stają się dla niej ważniejsze. Zdarza się, że wibrująca negatywnie Trzydziestka-trójka, może stać się zimna, powierzchowna i zupełnie nie dbająca o innych.

Trzydziestka-trójka powinna pracować nad samą sobą. Nad właściwymi relacjami z ludźmi, aby nie narzucać się im i nie poświęcać się dla nich zbytnio. Są to osoby, które chciałyby naprawić cały świat – a to jest nie możliwe dla jednej osoby. Zatem osoba o tej wibracji powinna nauczyć się zachować optymalne podejście. Z jednej strony zachować realne spojrzenie na pomoc innym, a z drugiej – wdrożyć logiczne postępowanie, które przyniesie korzyści i pozytywne zmiany.

Trzydziestki-trójki posiadają zdolności do zgłębiania filozofii, teologii, mistyki oraz zjawisk paranormalnych.

Trzydziestki-trójki są bardzo kreatywne i często posiadają wielki talent artystyczny. Dlatego nie powinny się one ograniczać i izolować, ale powinny dzielić się swoją twórczością, poglądami, wiedzą czy mądrością z innymi. Nikt tak nie odczuwa piękna, potrafiąc przy tym oddać całą jego istotę, jak właśnie Trzydziestki-trójki.

Dodatkowo wibracja ta charakteryzuje się zdolnością dyplomacji, która czyni ją świetnym rozjemcą zwaśnionych stron. Pomostem, który łączy różne, często zupełnie odmienne środowiska. Trzydziestka-trójka z każdym znajdzie wspólny język, a jej otwartość powoduje, że jest ona w stanie się porozumieć z człowiekiem ponad wszelkimi podziałami. Nie szuka konfliktu, a zawsze zgody i wspólnych płaszczyzn, na których może się dobrze odnaleźć.

Szanują tradycje. Mają wyjątkową intuicję oraz są bardzo emocjonalne. Odczuwają wszelkie emocje na bardzo głębokich poziomach. Kochają życie rodzinne, a dla rodziny są w stanie poświęcić wszystko, nawet swoje marzenia.

Wyciszone i zrównoważone Trzydziestki-trójki świetnie radzą sobie z negatywnymi emocjami innych, gdyż znają ich przyczynę – potrafią je zrozumieć i objaśnić. Ze względu na łagodną naturę, wokół tej wibracji gromadzą się zwykle osoby, które poszukują pomocy i wsparcia. Osoby nieszczęśliwe i potrzebujące opieki. Przy Trzydziestce-trójce mogą one odzyskać spokój i ukojenie, gdyż są one życzliwe, wyciszone, zawsze pocieszą i doradzą. Wibracja ta przyciąga również osoby, które w swoim portrecie numerologicznym posiadają liczby mistrzowskie.

Bardzo ważna, a wręcz najważniejsza jest dla nich rodzina. Bez żadnych oporów poświęcają się dla niej. Na przykład często rezygnują ze swojej kariery zawodowej, aby przeznaczyć swój czas na wychowywanie dzieci i pielęgnowanie domowego ogniska.

Są pogodne i otwarte. Pozytywnie nastawione do otaczającego je świata. Jednak, jeżeli ktoś próbuje ranić bliską jej osobę – to wtedy potrafi pokazać pazurki. Do jednych z jej negatywnych cech można zaliczyć zbytnią nadwrażliwość, niekiedy nieporadność, czy też hipochondrię.

Negatywna strona Mistrzowskiej TRZYDZIESTKI-TRÓJKI

Negatywną tendencją Trzydziestek-trójek jest silna potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. W sensie negatywnym może używać swoich wpływów jedynie dla celów egoistycznych, grozi jej zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych lub społecznych, a nawet bunt. Czasami zdarza się im również popadać w próżność. Stają się wówczas łase na komplementy i szukają poklasku.

Osoby, które realizują się negatywnie mogą być podobne do negatywnych Trójek lub Szóstek. Negatywnie realizująca się Trzydziestka-trójka może także wykorzystywać swoją wibrację do egoistycznych celów, co będzie miało w skutkach negatywny wpływ na nią samą.

Kiedy zaczyna ona zaniedbywać obowiązki domowe, rodzinę, sprawy zawodowe oraz społeczne i buntuje się przeciwko wszystkiemu, staje się manipulatorem, który może stosować szantaż emocjonalny. Harmonia i odczuwanie miłości są największą potrzebą Trzydziestek-trójek, a brak realizacji niesie ze sobą poczucie klęski. Samotność jest dla nich porażką. Wtedy zaczynają wpadać w melancholię, która może skutkować popadaniem w różne uzależnienia – które mają przynieść jej ulgę i pomóc uciec od świata realnego, lub prowadzić ją nawet do myśli samobójczych.

Negatywnie realizująca się może podobnie jak negatywna Trójka z powodu cierpienia samotności, uciekać w płytkie romanse, plotki, krytykę oraz używki. Samotność odbiera im siłę i energię. Zaczyna ona wtedy patrzeć na swoje życie jak na porażkę, dlatego byłoby dla niej dobrze, gdyby znalazła się przy niej osoba, która ochroniłaby jej wrażliwość i delikatność przed brutalnością i potwornościami tego świata.

# Numerologiczna 44

Czterdziestki-czwórki charakteryzują się nieprzeciętną osobowością oraz wieloma pozytywnymi cechami. Posiadają silną wolę oraz wytrwałość. Panują nad sobą, a w życiu kierują się wzniosłymi i pięknymi wartościami. To wróży im przyszłość pełną szczęścia i sukcesu. Są to osoby obdarzone niezwykłą odpornością oraz siłą. Dzięki bogatej wyobraźni, potrafią tworzyć wielkie i pełne rozmachu dzieła oraz projekty. Są sprytne i potrafią stawić czoło wszelkim trudnościom. Nigdy nie działają w sposób chaotyczny. Mają zawsze klarowną wizję całości. Dzięki swojej pomysłowości znajdują rozwiązania w sytuacjach, które wydają się już bez wyjścia. To urodzeni przywódcy. Inteligentni, posiadający chłodny i analityczny umysł. W każdej sytuacji zachowują „zimną krew”. Potrafią całkowicie panować nad swoim ciałem i umysłem.

Czterdziestko-czwórki posiadają odpowiednie predyspozycje, żeby zajść wysoko i zdobyć sławę oraz prestiż. Mogą sięgnąć po najwyższą władzę, ale tylko pod warunkiem, że właściwie wykorzystają wtedy swoje zdolności i siłę.

Ta liczba obdarza osobę ponadprzeciętną siłą woli, wyobraźnią, wytrwałością oraz mocą i siłą. Posiadają zdolność tworzenia dalekosiężnych planów. Wyróżniają się systematycznością, a także łatwością w pokonywaniu wszelkich trudności.

Osoby o tej wibracji są aktywne i żywotne – nienawidzą stagnacji. Cenią sobie praworządność, ład i porządek. Ich intuicja świetnie im podpowiada, co w danym momencie jest najważniejsze i najbardziej słuszne. Nigdy nie powinny w nią wątpić.

Mają one ponadto świetne zdolności organizacyjne. Są kreatywne i niezwykle pomysłowe. Z łatwością tworzą proste, lecz innowacyjne rozwiązania dla danej sytuacji. Potrafią zachować „zimną krew” nawet w kryzysowych sytuacjach. Umieją utrzymywać swoje nerwy na wodzy. Nigdy się nie poddają, a nawet wręcz przeciwnie – w obliczu trudnych sytuacji są podwójnie zmotywowane i silniejsze. Szukają rozwiązań, które pomogą znaleźć im wyjście z każdej sytuacji. To wszystko sprawia, że stają się specjalistami i prawdziwymi profesjonalistami w każdej dziedzinie, którą wybiorą. Podstawowymi cechami dla Czterdziestko-czwórki jest systematyczność, dyscyplina, profesjonalizm, hart ducha i wytrwałość.

Charakteryzują się one silną osobowością. Cieszą się poważaniem i szacunkiem. Są pracowite, systematyczne, skuteczne i zdyscyplinowane. Są to osoby honorowe, prawe i godne zaufania. Często ciągną do niej ludzi słabsi, potrzebujący pomocy i wsparcia. Czterdziestko-czwórki czują silną potrzebę wspierania i opiekowania się potrzebującymi oraz ulepszania świata. Zdarza się, że takie osoby poświęcają swoją energię, a nawet bogactwo i władzę, jeżeli mogą w ten sposób przyczynić się do stworzenia lepszego świata.

To co je stanowczo wyróżnia spośród innych mistrzowskich wibracji, to niespotykana zdolność panowania ducha nad materią. Cechuje je również spryt i zapobiegliwość. Posiadają zawsze klarowną wizję całości i nie poddają się chaosowi. Umiejętnie stawia również czoła przeszkodom, godząc wszelkie sprzeczności.

Mają one wewnętrzną siłę oraz wysoką odporność psychiczną i fizyczną. Podjęte przez nie cele zwykle spełniają się, gdyż ich siła pozwala na przezwyciężenie wszelkich przeszkód, jakie napotykają w swoim życiu. Nie boją się wyzwań.

Na co dzień postępuje etycznie. Jest uczciwa i prawdomówna. Mądra, głęboko uduchowiona i natchniona. Tak jak inne mistrzowskie wibracje, chce naprawiać i ulepszać świat, aby stał się on bardziej przyjaznym miejscem. Jednak to zwykle przejawia się u osób, które dążą do zdobycia władzy. Zdaje ona sobie sprawę z problemów nękających ludzkość i uważa za swoją powinność przyczyniać się do ich rozwiązywania.

Często Czterdziestko-czwórka sprowadza się do wibracji Ósemki, które jak wiadomo są wspaniałymi organizatorami, przywódcami oraz odważnymi przedsiębiorcami, którzy mają smykałkę do interesów. Potrafią dobrze zarządzać ludźmi oraz firmą, przez co zdobywają bogactwo i prestiż. Jest ona niemal skazana na wygraną w każdej podjętej przez nią dziedzinie. Zwłaszcza jeżeli dotyczy ona sfery finansowej, bądź materialnej.

Cechą charakterystyczną dla nich jest popadanie w skrajności. Mają one niezwykłą siłę i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu, jednak kiedy pojawia się porażka – może całkowicie się załamać. Jeśli nie podda się, to jest zdolna wyjść obronną ręką z najbardziej groźnych i zawiłych sytuacji. W końcu jest mistrzem.

Negatywna strona Mistrzowskiej CZTERDZIESTKI-CZWÓRKI

Numerologiczna Czterdziestko-czwórka, która wibruje negatywnie może dążyć do zdobycia bogactwa i władzy za wszelką cenę. W końcu posiada silną osobowość, która jest w stanie wywalczyć sobie wszystko, co tylko sobie założy.

Negatywna, zachłyśnięta swoimi własnymi osiągnięciami, porzuca wzniosłe ideały na rzecz swoich nieposkromionych ambicji oraz dążenia do zdobywania materii. Staje się wtedy snobem, materialistą i pracoholikiem. Zaczyna wykorzystywać biednych i słabych. Wywyższa się, żąda pochwał i poklasku.

Odurzona swoimi sukcesami, bogactwem i władzą, stanie się egoistą i egocentrykiem. Zaniedbuje wtedy najbliższych. Zależy jej już tylko na materii i karierze. Staje się apodyktyczna, bezwzględna i arogancka. Osoba o tej wibracji w związku potrafi być też bardzo despotyczna, zaborcza i zazdrosna. Mistrzowska Czterdziestko-czwórka jest tak potężna, że osoba, która realizuje się przez nią w sposób negatywny, ma niszczycielską moc.

numerologia

Osoby urodzone pod wpływem Wibracji Mistrzowskich są prawdziwymi przywódcami duchowymi, obdarzonymi wewnętrzną siłą i mądrością. Dzięki temu osiągają najwyższe przywileje i zaszczyty, a także prestiż i sławę w każdej dziedzinie. Liczby Mistrzowskie zawierają w sobie imperatyw moralny, zdecydowanie przewyższający powszechne normy, obowiązujące wśród przeciętnych ludzi. To wspaniali mistrzowie i nauczyciele.