Myśli – ich wpływ na naszą rzeczywistość i nasze ciała

Myśli mają wielką moc twórczą. Są czystą energią, która raz wprawiona w ruch, nigdy nie zanika. Dlatego bardzo ważne jest to, aby zwracać uwagę na nasze myśli. Zmiana naszego sposobu myślenia, diametralnie wpływa na jakość naszego życia. 

Myśli – ich wpływ na naszą rzeczywistość i nasze ciała

Żyjemy w czasach, w których nauka zaczyna na nowo tworzyć podstawy prawd dotyczących naszego istnienia. W jej świetle, nie jesteśmy już tylko genetycznie zaprogramowanymi istotami. Staliśmy się świadomymi, bądź nie, twórcami naszej własnej rzeczywistości. Współczesne odkrycia naukowe, coraz bardziej pokrywają się z prastarą wiedzą na temat istnienia człowieka oraz jego ukrytego potencjału.

Przełomu w tej sprawie dokonał profesor Bruce Lipton, którego odkrycia na temat biologii komórkowej wprowadziły istną rewolucję w tematyce determinizmu genetycznego. Przez pół wieku wierzono bowiem, że nasza kondycja zdrowotna oraz przeznaczenie są zakodowane w naszych genach. Jednak odkrycia współczesnych biologów komórkowych udowadniają, że nasze myśli i emocje, a dokładniej sposób w jaki postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość, mają ogromny wpływ na kształtowanie naszych genów.

myśli

Udowodniono, że błony komórek odbierają sygnały bezpośrednio z naszego otoczenia, które są następnie przetwarzane przez nasz mózg. W nim odebrane przez nas sygnały przechodzą przez filtr naszego postrzegania, który oparty jest o nasze doświadczenia oraz system przekonań.

Jak ta wiedza wpływa na nasze życie?

Otóż oznacza to, że realnie kształtujemy naszą rzeczywistość poprzez sposób, w jaki odbieramy nasze otoczenie. I to my decydujemy o tym jaki wpływ ma na nas pojawiająca się w naszym życiu sytuacja. Ponieważ sama sytuacja w sobie nie jest ani „zła”, ani „dobra”. To my przypisujemy jej znaczenie i emocje. To my decydujemy o tym, czy coś sprawia nam radość, czy cierpienie. A to właśnie nasze emocje i uczucia posiadają silną moc kreacji, które wpływają i tworzą naszą rzeczywistość oraz nasze przyszłe doświadczenia.

Nasz świadomy umysł, który wiąże się z korą przedczołową w mózgu, wyposaża nas w dar wolnej woli. To właśnie ta cecha pozwala nam świadomie tworzyć naszą przyszłość i nasze przyszłe doświadczenia. Umysł, który jest wyposażony w zdolność autorefleksji jest niezwykle potężnym narzędziem. To dzięki niemu jesteśmy w stanie zaobserwować nasze odczucia względem niekorzystnej dla nas sytuacji, a następnie podjąć świadomą decyzję o ich zmianie.

myśli

Przykładowo mamy przekonanie, że życie jest trudne. Nasz system biologiczny będzie za wszelką cenę szukać potwierdzenia tej myśli w naszym rzeczywistym świecie. Życie będzie prezentowało się nam jako trudne doświadczenie, aby pasować do naszego wzorca myślowego. Jeżeli będziemy dalej podążać tym tokiem myślenia, który będzie w naszym odczuciu niekorzystny, pojawi się z czasem ból i cierpienie. Komórki naszego ciała zaczną nas informować o tym, że ten sposób myślenia nie jest dla nas dobry i powinniśmy go zmienić. Ignorowanie lub zagłuszanie przez nas tych sygnałów, z czasem doprowadzi nas do wyniszczenia i choroby.

Niestety we współczesnym świecie, zamiast nauczyć się rozpoznawania sygnałów, jakie wysyła nam nasze ciało, stosujemy środki farmakologiczne, które tuszują pojawiające się u nas symptomy.

Istnieją dowody zebrane przez naukowców świadczące o tym, że ludzie byli w stanie pokonać różne dolegliwości chorobowe, a nawet pojawiające się choroby nowotworowe, zmieniając tylko sposób swojego myślenia.

Zainwestowano ogrom środków na badania i opracowywanie środków farmakologicznych, w oparciu o wiedzę z zakresu genetyki, gdzie determinizm genetyczny był jedynie czystą hipotezą, która tak naprawdę nigdy nie została udowodniona. Przez poczynione bilionowe inwestycje, firmom i koncernom farmaceutycznym trudno jest teraz przyznać się do błędu.

myśli

Innowacyjne odkrycia biologów, pokrywają się w dużym stopniu z wiedzą, którą prezentuje nam fizyka kwantowa. Zakłada ona, że cały wszechświat zbudowany jest z energii, która jest w nieustającym ruchu oraz, że każdy z nas dysponuje swoim własnym zapisem energetycznym.

Dowiedziono, że elektromagnetyczne pola naszego serca i mózgu, są podobne do fal radiowych, które wykazują nie tylko właściwości nadające, ale także magnetyczne. Tak więc na tej podstawie można założyć, że to na czym skupiamy swoją uwagę oraz w to co wierzymy, znajdzie swoje odzwierciedlenie w realnej rzeczywistości.

Dodatkowo ciekawym faktem jest to, że obserwacje naukowców potwierdziły, iż najbardziej twórczym i czystym polem elektromagnetycznym charakteryzują się myśli związane z miłością, czułością i troską.

myśli

Na jednym ze swoich wystąpień, profesor Lipton powiedział, iż po 15 latach badań może stwierdzić, że nie jesteśmy zdani na łaskę naszych genów. Tylko, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości i przyszłości. I to tylko od nas zależy, czy nasze życie będzie wypełnione radością, miłością i zdrowiem.

Te badania mają wielkie znaczenie dla rozwoju psychologii. Pracując z pacjentami, psycholodzy zaobserwowali zależności pomiędzy postrzeganiem przez pacjentów ich życia, a ich rzeczywistością. Jednak nigdy przedtem nauka nie przedstawiła tego w tak niepodważalny sposób.

Informacje te będą musiały jeszcze przejść przez skorupę stworzoną przez korporacje i firmy medyczne, dla których stanowią one prawdziwe zagrożenie. Jednak my już dzisiaj możemy świadomie wziąć swoje życie i odpowiedzialność za nie w swoje ręce. Kwestionujmy nasze wymyślone ograniczenia i stańmy się twórcami naszej rzeczywistości.