Czym jest przeczulica?

Czym jest przeczulica?

U niektórych osób dotyk oraz dźwięk mogą wywoływać dyskomfort, a niekiedy nawet ból fizyczny. Tego typu nadmierne odbieranie i odczuwanie bodźców określa się mianem hiperestezji, inaczej przeczulica.

Czym objawia się przeczulica i jak można ją leczyć?

Objawy przeczulicy

Główny objaw przeczulicy to silny ból, za którego wystąpienie odpowiada pochodzący z otoczenia bodziec – dotyk lub dźwięk. W przypadku osób cierpiących na hiperestezję, czynnik oraz jego natężenie nie mają znaczenia, a ból jest nieadekwatny do zadającego go bodźca.

Z czym związane jest powstawanie przeczulicy?

Winę za tę postać nadwrażliwości ponoszą uszkodzenia w obrębie układu nerwowego. Zmiany w nerwach obwodowych przeważnie stanowią konsekwencję ucisku lub choroby. Niekiedy zaburzenia są widoczne już na poziomie receptorów błędnie odczytujących określony bodziec i aktywujących zbyt silną reakcję bólową.

Leczenie przeczulicy

W znaczącej większości przypadków przeczulicę leczy się farmakologicznie.