Arytmia serca – przyczyny, objawy leczenie

Jak objawia się arytmia serca?

Arytmia serca – najprościej opisać ją można jako nieprawidłowe jego bicie. Może być ono za szybkie, zbyt wolne lub nieregularne.

Arytmia serca – Jakie są główne przyczyny, jej charakterystyczne objawy oraz sposoby leczenia?

Arytmia serca – Przyczyny

 • zakłócenia w tworzeniu się i przesyłaniu impulsów elektrycznych,
 • choroba niedokrwienna lub zastawek serca,
 • zwyrodnienie mięśnia sercowego,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • nieprawidłowa liczba elektrolitów we krwi,
 • ogniska ektopowe w sercu,
 • przedawkowanie leków.

Objawy arytmii serca

Objawy arytmii serca mogą wyglądać różnie u poszczególnych pacjentów. Najczęstszym z nich jest kołatanie serca, które chorzy opisują jako zbyt szybkie i nieregularne albo za wolne, lecz bardzo mocne. Wyróżnia się także tak zwane skurcze dodatkowe, w których można zarejestrować pojedyncze dodatkowe uderzenia, ich zatrzymanie się lub kłucie w klatce piersiowej. Do pozostałych objawów arytmii serca zalicza się osłabienie, duszności, uderzenia gorąca oraz ból klatki piersiowej. W zaawansowanym stadium choroby możemy mieć do czynienia z zasłabnięciami.

Metody leczenia arytmii serca

 • Defibrylator – to niewielkie urządzenie elektryczne, które wszczepia się pod skórę i łączy z sercem. Ma ono za zadanie rozpoznawać niebezpieczne arytmie serca, a w razie ich powstania – interweniować
 • Stymulator – to urządzenie elektryczne pobudzające serce do bicia. Podobnie jak defibrylator, wszczepia się je w klatkę piersiową, tuż pod skórę i łączy z sercem przez żyłę przy użyciu 1-2 przewodów.
 • Układy resynchronizujące – urządzenia te wszczepia się i łączy z sercem podobnie jak 2 wymienione powyżej. Mają one za zadanie redukować zakres desynchronizacji działania komór serca. Są wyposażone w 3 elektrody, z czego trzecia jest przeznaczona do lewej komory.
 • Ablacja RF – to zabieg, w przebiegu którego elektrody wprowadza się przez tętnicę udową lub żyłę do części obwodu arytmii w sercu. W momencie znalezienia źródła, wypala się go, co może być odczuwane jako pieczenie. W trakcie zabiegu pacjentowi podaje się leki przeciwbólowe.